Gülfer Ekmen

El - Metin - Sağlam Olan

Hiçbir iş El-Metin’e zor gelmez, aciz bırakmaz, idaresine karşı gelemez, kuvvetinden kurtulamaz. Emir ve hükümleri, vaat ve tehdit[...]