İlim İrfanMeliha TimurSureler Işığında Meal Soruları

Tahrim Suresi Meal Soruları

Bismillahirrahmanirrahim.

1. Peygamberin sert davranması ve onlara karşı cihad etmesi gerektiği kimseler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. Kafirler ve müşrikler
b. Yahudiler ve Münafıklar
c. Yahudiler ve Sabiiler
d. Kafirler ve Münafıklar

2. Cehennem ateşinin yakıtı ne olacaktır?

a. İnsanlar ve cinler
b. Cinler ve hayvanlar
c. İnsanlar ve taşlar
d. İnsanlar, cinler ve taşlar

3. Aşağıdaki hangi Peygamber’in karısı küfür üzere kalmıştır?

a. Hz. İbrahim
b. Hz. Musa
c. Hz. Lut
d. Hepsi

4. Bu sure verilen yeminler hakkında hangi hükmü içermektedir?

a. Yeminin kefareti vardır
b. Yeminini bozan fasıktır
c. Yemin bozmak kayıtsız şartsız haramdır
d. Gerektiğinde yeminlerin bozulması meşru kılınmıştır

5. Tahrim suresinde iman edenlere misal gösterilenlerden biri kimdir?

a. Nuh’un karısı
b. Hz. İbrahim’in karısı
c. Nemrud’un karısı
d. Firavun’un karısı

6. Tahrim suresinde inkâr edenlere misal gösterilenlerden biri kimdir?

a. Nuh’un karısı
b. Hz. İbrahim’in karısı
c. İmran’ın karısı
d. Firavun’un karısı

7. Surenin son ayetinde “O gönülden itaat edenlerdendi?” diye anılan kişi kimdir?

a. Firavun’un karısı
b. Hz. Meryem
c. İmran’ın karısı
d. Hz. İsa

8. Peygamberin dostu ve yardımcısı olduğu zikredilenler kimlerdir?

I. Allah            II. Peygamberler
III. Cebrail      IV. Müminler
V. Melekler

a. I, II ve V
b. I, III ve IV
c. I, III, IV ve V
d. I, II, III ve IV

9. Aşağıdakilerden hangisi kendini Allah’a veren saliha bir kadının taşıdığı özellikleri arasında zikredilmemiştir?

a. Gıybet etmeyen
b. Tevbe eden
c. Sebaatle itaat eden
d. Oruç tutan

10. Aşağıda Tahrim suresi hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a. Bu surede Allah iman eden kullarını nasuh (=samimi) bir tevbe ile tevbe etmeye davet etmektedir
b. Sure Hz. Peygamber’in eşleriyle arasında geçen bir olaydan dolayı ettiği yeminden bahseder
c. Surede boşanma hükümleri açıklanmıştır
d. Surede cehennem ateşinin bekçileri hakkında bilgiler yer almaktadır

11. Surede mealen “Ey” diye başlayan üç ayrı kesime hitap edilen emir ayetleri yer almaktadır. Bunlar kimlerdir?

I. Ey inanalar! II. Ey kafirler!
III. Ey Peygamber!      IV. Ey Müslümanlar!
V. Ey Meryem oğlu İsa!         VI. Ey İmran’ın kızı Meryem!

a. I, II, III
b. II, III, IV
c. III, V, VI
d. II, III, IV

12. Hz. Peygamber aşağıdaki hangi davranışı sebebiyle uyarılmıştır?

a. Kafirlere yumuşak davranması
b. Eşlerinin rızasını gözeterek helal olan bir şeyi kendisine haram kılması
c. İnkâr edenler için haddinden fazla üzülmesi
d. Allah’ın kafirleri affetmesi için dua etmesi

13. Tahrim suresinde aşağıda verilen Esma-ul Hüsna isimlerinden hangisi zikredilmemiştir?

a. Ğafur (=bağışlayan)
b. Settar(=örten)
c. Alim (=bilen)
d. Hakim (=hikmet sahibi)

14. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Tahrim suresinin verdiği mesajlar arasında sayılabilir?

a. Allah gizli saklı olan her şeyden haberdardır ve dilediği zaman gizli olanı açığa çıkarabilir
b. Nasuh tevbe kötülükleri örter
c. Kişi ancak kendi yaptıklarının cezasını çeker
d. Hepsi

15. “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap!” duası kime aittir?

a. Hz. Peygamber’e
b. Hz. Meryem’e
c. Firavun’un karısına
d. Peygamber hanımlarına

Cevap Anahtarı
1-D      2-C      3-C      4-D      5-D      6-A      7-B      8-C      9-A      10-C    11-A    12-B    13-B     14-D    15-C

Hazırlayan: Meliha Timur | Nisanur Dergisi | Ekim 2020 | 107. Sayı

Yorum yap