DuaFahriye Gençİlim İrfanYazarlar

Kur’an’ın feyzinden dualar | Ekim 2018

El-Alim olan Allah’ın adıyla…

[ap_dropcaps style=”ap-square”]H[/ap_dropcaps]amd, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Hz. Muhammed’e salât ve selam olsun; Allah’ın ve meleklerinin Ona salât ettiği gibi. Allah’ın seçtiği kullarına da selam olsun…

“Rabbimiz! bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet ihsan eyle. Şüphesiz ki vahhab (çok ihsan edici) olan ancak Sensin.” (Al-i İmran /8)

“Allah’ım! Bizi Kur’an’ı anlamasınlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyduğun kimselerden eyleme.” (En’am /25)

“Allah’ım! Bizi bilgisizce kendi arzularıyla (insanları) saptıranlardan eyleme.” (En’am /119)

“Allah’ım göğsümüzü İslam’a aç; göğe tırmanıyormuşuz gibi dar ve sıkıntılı kılma.” (En’am /125 )

“Allah’ım! Bizi insanların arasında hükmettikleri zaman adaletle hükmedip haksızlık etmeyen ve onları (doğru) yolun ortasına ulaştıran kimselerden eyle.” (Sad /22)

“Allah’ım! Bizi, bile bile hakkı batıl ile karıştırıp hakkı gizleyen kimselerden eyleme.”(Bakara /42)

“Allah’ım! Bizi, insanları hoşnut etmek için Allah’ın üzerine yemin eden kimselerden eyleme.” (Tevbe 2)

“Allah’ım! Bana hikmet ver ve beni ilimde derinleşmiş olanlardan eyle. Cahillerden olmaktan da sana sığınırım.” (Bakara /67)

“Allah’ım! Bizi dünya hayatından görünüşte olanı bilip ahiretten gafil olanlardan eyleme.” (Rum /7)

“Allah’ım! Bizi kalbi mutmain olanlardan eyle. Bizi kalbi günahkâr olanlardan eyleme.” (Bakara /260)

Fahriye Genç  | Nisanur Dergisi | 83. Sayı | Ekim 2018

Yorum yap