Hükmeden

Hakkı yerine getiren, hükümlerinde zulüm bulunmayan el Hakem Allah (CC)’a hamd, Rabbi adına hakemlik yaparak halifelik görevini icra eden ve aynı zam

Daha fazla oku...

Ahenkle Yaratan

Hamd, her şeyin âza ve cihazatını birbirine uygun yaratan Bâri olan Allah (CC)’a, salât ve selam tüm varlıklara dost, onlarla uyumlu olan Rasulüne ol

Daha fazla oku...

Son(suz)

Hamd, varlığı son bulmayan Bâki olan Mevlâmıza, salât ve selam asıl olanın ebedi hayat olduğunu bize gösteren Rasulüne olsun. Son zamanlarda yaşan

Daha fazla oku...

Boyun Eğdiğim

Hamd, her şeyin yüceliğine, kemâline ve büyüklüğüne nispetle hiç hükmünde olduğu Azim olana; salât ve selam, Azim olanın “Sen yüce bir ahlak üzeresin

Daha fazla oku...

Sultanım!

Hamd, her şeyin üstünde olan, her şeyi kontrolü ve otoritesi altına alan Allah’a; salât ve selam, kulluğun mahiyetini bize yaşantısıyla gösteren Habi

Daha fazla oku...

Yüceler Yücesi

Hamd, en mükemmel vasıfların bile vasfedemediği Aliyy olan Allah’a; salât ve selam, yaratılmışların en yücesi olan Hz. Muhammed Mustafa’ya olsun.

Daha fazla oku...

En İyi Bilen

Hamd, ilmi ezeli ve ebedi olup her şeyi en ince noktasına kadar, en iyi bilen (Alîm olan) Allah’a; salât ve selam “Bana bildirilen kadarını bilirim.”

Daha fazla oku...

Severek Affeden

Hamd, affıyla kullarından zilleti gideren Afuvv olana, salât ve selam nefsi için öfkelenmeyen Resulüne olsun. “Bir kuyudayım, buradan çıkış yok” c

Daha fazla oku...

Mutlak Adil

Hamd, adaleti sonsuz kemalde olup ötesinde bir adalet düşünülemeyen Adl olan Allah’a; salât ve selâm, bize nasıl adil olunacağını gösteren ve hakkı a

Daha fazla oku...