Hükmeden

Hakkı yerine getiren, hükümlerinde zulüm bulunmayan el Hakem Allah (CC)’a hamd, Rabbi adına hakemlik yaparak halifelik görevini icra eden ve aynı zam

Daha fazla oku...

Ahenkle Yaratan

Hamd, her şeyin âza ve cihazatını birbirine uygun yaratan Bâri olan Allah (CC)’a, salât ve selam tüm varlıklara dost, onlarla uyumlu olan Rasulüne ol

Daha fazla oku...

Son(suz)

Hamd, varlığı son bulmayan Bâki olan Mevlâmıza, salât ve selam asıl olanın ebedi hayat olduğunu bize gösteren Rasulüne olsun. Son zamanlarda yaşan

Daha fazla oku...

Uykudan Uyandıran

Hamd, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran Bâis olan Allah’a; salât ve selam, ölü kalplerin dirilmesi vazifesini layıkıyla yerine getiren Rasulü’ne

Daha fazla oku...

Mutlak Galip

Hamd, mağlup edilmesi imkânsız, yegâne galip Aziz olana; salât ve selam, izzetin kaynağından beslenip bize yenilmezliğin yollarını gösteren Rasulüne

Daha fazla oku...

Boyun Eğdiğim

Hamd, her şeyin yüceliğine, kemâline ve büyüklüğüne nispetle hiç hükmünde olduğu Azim olana; salât ve selam, Azim olanın “Sen yüce bir ahlak üzeresin

Daha fazla oku...