ŞiirŞükran Eslem DağYazarlar

Taat ehli

Hudutları huşuyla çevrili kutsallar
İçinden geçen saygıyla eğilir
Yaklaşana sevgi ilişir
Dokunana şefkat bulaşır
Gözetene bin bir renk sunulur
İşitene güzel sedalar duyurulur
Kapılana rahmet saçılır
Tutulana kulluk yayılır
Dolanana derman bulunur
Gayrete kısmet verilir
Emek, vefa gösterene müyesser bahşedilir
Zaman da doğru tasarruf bereket
Fikir ehline şuur kazandırılır
Din ehline ihlas ile dirayet
Hal diline huşu sirayet edilir
Hissine sabır zırhı
Cismine huluk-ul ahsen giydirilir
Kuvvetli irade ile nefs itaatkâr kılınır
Hakiki amaçlar edinildiği için
Hakkıyla insan olunur
Değerler işlenip kimliğine katılır
Diline sahip, nefsine galip olunur
Mazlumun sesine duyarlı
Zalime karşı cesaret bilenir
Hak tarafını bilecek akıl, izan süzülür
Kilitli kapılara anahtar olunur
Lügatinde ümitsizliğe yer olmaz,
Çözüm odaklı ümit var kalınır
Maneviyatın kokusu her daim solunur
Gıybet, nispet, haset yer bulmaz
Ruhunda selamet ikamet bulur
Tebessüm sima ile nidadan seyredilir
Gönülde ferahlık bir hayli hissedilir
Yoksunluk duygusu imkân bulmaz,
İnançlı olmak refah için mümkün olur
İbadet ile hem fani hem baki
Saadet sahibi olunur
Dilden dile, kalpten kalbe aktarılır
Gayri huzura sükûnet ile gidilir
Ebedi yolculuğa erdem ve asalet ile çıkılır
İblis ve avenelerine mekân verilmez;
Eli boş, yüzü kara bırakılır
Son nefes rıza-i ilahiye mazhar olmak için,
Emanetçiye verilir de
Sonsuz âleme kapılar bin bir rahmetle açılır…

Şükran Eslem Dağ | Nisanur Dergisi | 80. Sayı | Temmuz 2018

Yorum yap