AileElif YüksekManşetRöportajYazarlar

“Emanet” edilmiş olma duygusunun iz düşümleri

Kıymetli okurlar, malumunuz olduğu üzere Peygamber Efendimiz (SAV) Veda Hutbesi’nde ümmete hitaben “Kadınlar size emanettir” buyuruyor. Bu minvalde tanınmış hanım şahsiyetlere, emanet edilmiş olma duygusunun izdüşümlerini sorduk…

Dinini Bilen Haddini Bilir

Modern zamanların bireyleri emanet titizliğinden sıyrılıp çıkmış durumdadır. Oysaki can emanettir, kadın emanettir, çocuk emanettir, namus emanettir. Emaneti koruyamayan kendini bilmiyor demektir. Kendini bilen dinini bilir, dinini bilen haddini bilir, haddini bilen başkasının haddine tecavüz etmez. Değil insan ufak bir karıncanın dahi hakkını gözetir, korur. İslami literatürde kadın ve çocuk insanlığa emanettir. Kadın, erkeğin uhdesine aldığı en kadim emanettir.

Yaratıcı; insan yavrusunu kadına, kadını da erkeğin merhametine emanet etmiştir. İslam dini kabalık, zorbalık, işkence, kan, revan, gözyaşı değildir. İslam dini incelik, nezaket, şefkat, adalet, saadet ve muhabbet dinidir. Kadına, çocuğa, erkeğe, can taşıyan her varlığa adaleti ve muhabbeti emreder. Bu bağlamda Rabbimizin Hz. Meryem’i tarifi calibi dikkattir. “Rabbi, onu iyi bir surette kabul etti, bir nebat yetiştirir gibi onu yetiştirdi, geliştirdi, Zekeriya’yı da onun hizmetine memur etti.” (Ali İmran /37) Yaratıcı, Hz. Meryem’i bir çiçek gibi koruyup gözetmesi için Hz. Zekeriya’ya emanet ediyor.  Bir peygamberi küçük bir kızın hizmetine veren ve onun bir çiçek ihtimamında gözetilip korunmasını emreden bir dinin sahipleri neredesiniz? Bu kadim gerçekleri bilemediğimiz içindir ki; insanlığımızdan gün gün ödün veriyoruz. Oysa ki Rahmet Peygamberi “Kadın erkeğin şakayığıdır,” buyuruyor.  Eşlerine karşı o denli sevgi doludur ki; her bir eşi, Onun yanında kendini dünyanın en mesut kadını olarak hisseder. Kadını emanet bilen Peygamber (SAV), sahabesine bile: “Develeri yavaş sür ey Enceşe. Çünkü sen kristalleri taşımaktasın.” buyuruyor. (Buhari, Edep, 90, 95, 111)

Nurdan Damla

Emanettir Korunması Gerekir!

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah’a iman etmiş bizler, O’ndan gelen her bir emri sorgusuz sualsiz başımız üstüne der kabul ederiz ki; bu iman etmenin gereğidir. Sorularımız öğrenmek için olur, yargılamak için değil! Önce bunu belirtmek isterim…

Kadın cinayetlerinin artması (kocalarını öldüren kadınlar da var) üzerinden manipülasyonlarını sürdürmeye çalışanlar, baş öğretmenimiz Hz. Muhammed (SAV)’in “Kadın erkeğe emanettir” buyruğuna yüksek sesle “Hayır efendim biz kimsenin emaneti değiliz” itirazı yükseltiyorlar.

Emanet kavramının ne anlama geldiğini bilmedikleri için cehaletleri, kadın için dokunulmazlık koyan bu hakikate karşı çıkmaya sürüklüyor. Öncelikle emanet, karşı çıkanların anlayacağı şekilde söylemek gerekirse; “Senin malın değil, sana ait değil haberin olsun, dikkat et kırma, hırpalama” demektir.

Emanettir korunması gerekir! Kadınlar emanettir, haklarını gasp etmemek gerekir, ilahi ikazı var. Öyle ki; boşanırken bile aleyhlerinde yol aramak ayetle yasaklanmıştır. Kadının malına dokunmayın emanettir, diyor Rabbimiz. Verdiğiniz mehir kantar kantar olsa dahi geri almak için hile yapmayın, diyor ayet.

Kadınların erkeklere emanet edilmesinin bendeki izdüşümü ise cidden kendimi çok özel hissettiriyor. Nikahla helal kılsa da beni başkalarına terk etmiyor. Güven, emniyet duygularımı diri tutuyor. Dokunulmazlık kanunu gibi haksızlıklara karşı kalkan olan ’emanet’ ibaresinin kadını koruduğunu düşünüyorum. Elbette ki; İslam’ın hakkı verilerek yaşanıldığı evlerde. Zira şunu hatırlatmak isterim; temsilcilerinin eksikleri, yanlışları ve/ya suçları aziz İslam’a mal edilemez.

Yazar Sabiha Ateş Alpat

Kadına Ancak Asil Erkekler Değer Verir

Gerek Kur’an ayetleri gerek hadis-i şerifler, kadınların olması gereken mertebeden aşağı indirilmesinin Allah katında ve insanlar arasında nasıl bir sonuca sebebiyet verdiğini bütün detaylarıyla ifade eder. “… Kadınlar sizden (ağır sorumluluk gerektiren) kesin bir söz aldılar.” Buyuran Rabbimiz, “Kadına ancak asil erkekler değer verir, onları değersizleştiren de ancak asaletsiz olanlardır” buyuran Hz. Peygamberimiz, dinin kadınlara verdiği değeri çok özlü olarak ifade ediyorlar.

İnsanlık tarihinde kadınların emanet olma durumu özetlenecek olursa; Allah (CC) yaratmayı murad ettiğinde Hz. Adem’i yarattı Hz. Havva’yı korusun diye. Havva gözünü hayata açtığında yanında Hz. Âdem vardı, emin ellerde olduğu için mutmain oldu. Hz. Sarre ailesini/yurdunu terk edip hiç bilmediği diyarlara doğru Hz. İbrahim’e güvenerek yola çıktı. Hz. Hacer yanında henüz bebek evladıyla ıssız, susuz, ziraatsiz topraklarda yalnız kalacağını anladığında “Allah bizi zayi etmez, gidebilirsin İbrahim” derken emin ellerde olduğunu bildiği için söyledi. Hz. Musa Medyen suyunun başında bekleyen iki kız kardeşin koyunlarını suladığında o kızlardan biri hiç tereddüt etmeden bu yabancı adamla evlenmeyi kabul etti. Çünkü bu adamın “Güçlü ve güvenilir adam” olduğunu gördü. İmrân’ın karısı (Hanne) karnındakini Allah’a adadı, kız olduğunu fark ettiğinde bu adağından vazgeçmedi; kızının Allah’ın evinde emniyette olacağını bildiği için. Bu güvenini Allah’ın peygamberi Hz. Zekeriyyâ emanete riayet ederek müşahhas kıldı. Hz. Hatice ticaretinde ücretle çalışması için Hz. Peygamber (aleyhi selam) ile anlaştı. Malındaki en küçük hesabı, en ince detayı dahi gizlemeden açıklayan bu erdemli erkeğin emin olduğunu anladığında evlenmeyi teklif etti. Mala tamah etmeyenin kadını çok daha iyi koruyacağını bildiği için bu kararı aldı ve cahiliye döneminde dahi el-Emin sıfatını fazlasıyla hak eden Resûlullah aleyhi selam ile evlendi.

Vaize Dilek Çelenk

Emanet Olma…

Emanet olma, yani sana ait değil; sana verilmiş, bir zaman sonra da senden alınacak. Emaneti kendinin sanma. Nefsin/egon kendinin zannetmeyi sever. Sen aklını kullan, ilahi uyarıya kulak ver, verilenin sana emanet olduğunu bil. Her şey verilmiş, ne senin olabilir ki; bunu ayırt etmen bile verilen akıl nimetiyledir.

Sana verilen her şeyi emanet bilinciyle muhafaza etmek, insan olmanın gereğidir.

Opr. Dr. Ayşe Duman

Emanet Sahibiyle Kıymetlidir

Söz konusu kadın ve emanet olma olduğunda, kadına emanet verilen erkeğe ve emanet verilenlere değinmeden geçilsin istemem. Annelik ile çocuk emanet edilen kadın, mükafaatını da hem dünyada hem ahirette alır. Latifçe lütfedilen kadın, burada mevlasından önce kendine emanettir Hz. Hacer misali…

Pskg. Zühre Çelen

Güvenilir Olanı Arar Dişil Enerji

Emanet olma emin olma ilgili aslında. Kadın emanet siz erkekler de emin insanlarsınız, mealinde bir buyruk bu… Mümin kisi emin, güvenilir insandır. Hipnoterapi de indirect telkindir esasında…

Kadının aradığı güvenilir erkektir. Tek erkek ve güvenilir olanı arar dişil enerji…

Allah Teala emanet vermiş kadını. Emanete hıyanetlik olmaz…

Opr. Dr. Saliha Eroğlu

Kadın ve Erkek Birbirlerine Emanettir

Sahip olduğumuz her şey Allah’ın bize emanetidir. Beden, sıhhat, çocuklar vd.

Bu bağlamda mümin erkekler ve kadınlar birbirlerinin velisidirler ayeti mucibince, kadın ve erkek de birbirlerine emanettir. Emanet kavramından rahatsız olanlar “Bu beden benim dilediğimi yapar, dilediğim gibi yaşarım” diyenlerdir.

Sosyolog Hülya Şekerci

Hazırlayan: Elif Yüksek | Nisanur Dergisi | Ekim 2019 | 95. Sayı

Yorum yap