EditörManşet

Editör – Ocak 2022

Bismillah…

“Kişinin benliğine ve onu biçimlendirene and olsun ki; Allah o benliğe iyiyi ve kötüyü tanıyıp davranma yeteneğini yerleştirmiştir. Kim bu ‘ben’i geliştirip arındırırsa kendini kurtarmış, kim de geliştirmezse kaybetmiştir.” (Şems Suresi /7-10)

İnsanı tertemiz bir fıtratla var eden Rahman-ur Rahim’e hamd-u senalar ederiz. Varlık âleminin incisi Nebi-i Zişan Efendimize salat-u selamlar ederiz.

Yüce Rabbimizin tüm buyrukları şüphe yok ki; her zaman ve mekânda bizler için bambaşka güzelliklere kapı aralar mahiyettedir. Bildiğimiz/bilmediğimiz, hakkında asla bilgi sahibi olamayacağımız her halin bilgisi O’nun katındadır. Bizlere bildirdikleri, hayatımızın her ânına yetecek ve açıklık getirecek bir formdadır. Ne var ki; bizler, ilahi mesaja karşı duyarlılığımızı yeterince zinde tutamadığımız gibi çocuklarımızı da etkiliyoruz. Mâturîdî’nin Te’vîlâtu’l-Kur’ân’da ifade ettiği gibi:

“Fıtratullah, Allah’ın insanda yarattığı marifetullah ve her çocuğa bahşettiği şuurluluk hâlidir ki; çocuk onunla rabbinin rububiyetini ve vahdaniyetini bilebilir. Bu marifet, bebekliklerinde kendileri için gıda olan sütü, anne göğsünden emme şuurunu Allah’ın insanlara ihsan etmesi gibidir. Nitekim Hz. Peygamber fıtrat hadisiyle bunu kastetmiştir. Allah’ın dağlarda tesbih ve O’na hamd etme şuurunu yaratması da böyledir. Ancak daha sonra ebeveyni, çocuğu kendilerine benzetir ve onu asıl fıtratından uzaklaştırırlar.”

Hal böyleyken kıymetli okurlar, adeta bir “Fıtrata Yöneliş” seferberliği başlatalım istedik. Bu bağlamda:

Ayet ve hadislerle fıtrat hususunu… Fıtrat üzere kalmanın önemini… Fıtrata savaş açanların asıl derdini… Kadın ve erkeğin fıtri temayüllerini… Çocuklarımızı İslam fıtratı üzere yetiştirme gayretinin ehemmiyetini ve daha birçok konuyu işledik. Yeni yıl; yeni bakış açısı, derken; 2021 yılını nasıl geride bıraktığımızı da özetledik.

Rabbimiz, miladi 2022 yılına hayırlarla, güzelliklerle girmeyi ve her daim fıtrat üzere kalmayı nasip ve müyesser eylesin.

Sizleri bu ay da edebiyattan şiire, kültürden sanata, sağlıktan mutfağa dopdolu derginizle baş başa bırakıyor; en emin sığınağa Allah azze ve celleye emanet ediyoruz…

Editör | Nisanur Dergisi – Ocak 2022 | 122. Sayı

Yorum yap