EditörManşetYazarlar

Editör – Kasım 2018

Kâinatı yaratan ve yaşatan; belli bir nizam ve hudutta tutan Allah’a hamd-u senalar olsun. Peygamberlerin sonuncusu; insanlar âleminin en nadidesi, en güzeli Muhammed Mustafa’ya salat-u selamlar olsun.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize (ve üzerimize) olsun, kıymetli okurlar. Olsun ki; geçici bir metadan ibaret şu dünya hayatını daimi bilmeyelim. Bilmeyelim ki; salt maddi olmasın beklenti ve isteklerimiz. Olmasın ki; ilmi ve irfanı, en büyük yitiğimiz ve ihtiyacımız olarak addedelim. Öyle ki; ideallerimiz/hedeflerimiz uğruna, olabilecek en iyi çabayı gösterebilelim. Bu ay ki dosya konumuz da olduğu üzere:

“Kişinin bir hedefinin olması gerekir. Andan sonraki zamanda, kişinin kendisini görmek istediği yer ve konum, onun hedefidir. Bu hedefe ulaşmak için gayret ve çaba harcanmalıdır. Hedef ne kadar büyükse, ona ulaşmak için gösterilecek çaba da o oranda büyük ve fazla olacaktır. Hayatta herhangi bir hedef belirlemeden, ‘gün neyi doğurursa, zaman neyi getirirse’ düşüncesi, insanı belli bir süre sonra gayesizliğe ve başıboşluğa sevk eder. Hedef belirlemeden atılan ok dahi, ya oku heder eder veya çevrede herhangi bir şeye zarar verir.

Varlıklar içerisinde, amaçsız ve gayesiz bir yaradılış mevcut değildir. Kulluğu, varlığımızın merkezine yerleştirdikten sonra bütün ilimler birer numune-i rahmana ulaştırır. Çalışma ve güzel hasletlerle sürdürülen gayretler, hem Allah katında hem de insanlar nazarında takdire şayan bir meziyete dönüşür. Hz. Âdem (AS)’den Hz. Muhammed (SAV)’e kadar bütün peygamberlerin, mücadeleleri boyunca birer hedefleri vardı. Bu uğurda kendilerine isabet eden bütün çilelere göğüs gererek, asırlar sonrasına ulaştıracakları hedefler için sebat ettiler. Topluma yön verecek nice âlimler, bilginler, filozoflar da hayatlarıyla birer numune olup, insanları inançlarıyla çelişmeden büyük başarılara ulaştırmışlardır.”

Değerli okurlarımız, bu ay Psikolog Zühre Çelen Hanımefendi ile ‘Kadın Psikolojisi’ ekseninde röportaj yaptık. Keyifli/verimli söyleşimizi ve hayatın tam da içinden meselelere dair paylaşımları dahası şiir, öykü ve denemeleri, sayfalar arasında bulabilirsiniz.

Öte yandan giderler (kâğıt, matbaa, kargo, dağıtım) bazında gerçekleşen %100’a yakın zamlar dergimizin aylık fiyatında Kasım 2018 sayısından itibaren 5 TL artışı gerekli kıldı. Elimizde olmayan bu fiyat artışını, anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.

Evet, sizler için bu ay da dopdolu bir sayı hazırlamış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Şükrünü eda etmemizse, sizlerin verim ve itinasıyla orantılı olmakla beraber her daim arzu ettiğimiz bir husus.

Şanı yüce Rabbimiz, kulluğu hakkıyla idrak etmeyi, sevmeyi ve sonsuzluk âleminin kapısına uzanan bir merdiven kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Önümüze çıkan fırsatları layıkıyla kullanmayı; her nefes alış verişimizde dünya ve ahiret saadetine bir lahza daha yaklaşmayı, en nihayetinde cemaliyle müşerref olmayı ihsan etsin. (Âmin)

Dua eder dua bekleriz. Allah (CC)’a emanet olunuz…

Nisanur Dergisi | Kasım 2018 | 84. Sayı

Yorum yap