Editör

Editör – Haziran 2022

Bismillah…

Şanı yüce Rabbimize hamd-u senalar; Rasulü Kibriya Efendimize salat-u selamlar ederiz…

Bizleri insan kılan ve İslam ile şereflendiren Allah’ın şanı yücedir. Emir ve yasakları, insanlık âlemini hizaya sokacak yegâne kurallar silsilesidir. Vaatleri haktır. Ödülü özel ve güzel; cezası çetin ve dehşet uyandırıcıdır. Varlığı ve birliği şeksiz/şüphesizdir. Yokluğu (kişinin indinde), nasipsizliğin zirvesidir. O’nunla olan güvendedir. O’na dayananın sırtı pektir. O’nun adıyla başlanan her iş, nihayete hayır üzere erer. O’nun namına verilen söz, hedefini tam isabet bulur. O’nun selamı aziz kılar insanı. Şu halde kıymetli okur, Allah’ın selamı üzerine olsun!

Bu ay dosyamız “İnsani Değerler” ekseninde şekillendi. İstedik ki; şanı yüce Rabbimiz bizden nasıl bir kişilik inşa etmemizi istiyor, tekrar anımsayalım ve gayrete gelme noktasında birbirimizi tebşir ve inzar edelim. Bu minvalde:

Kişilikte dosdoğru emin olmak…

İnsanlara saygı ve sevgi ile yaklaşmak…

Toplum ile dayanışma içerisinde olmak…

Adil ve mazlumdan yana olmak…

Rabbani olmak, neyi gerektirir? Neden elzemdir? Suallerine açıklık getirmeye çalıştık. Bilahare Peygamber Efendimiz (SAV)’in vefatını, yüreğimiz titreye titreye işlemeye çalıştık.

Havaların daha yeni ısındığı şu mevsimde, geçen bahardan daha evla bir yaz mevsimine ulaşmayı; havasıyla, suyuyla ve toprağıyla bereketli sabahlara uyanmayı; vebasız, virüssüz, (ekonomik) krizsiz günlere erişmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz. Düğünlerimiz, eğlencelerimiz, taziyelerimiz, ziyaretlerimiz, tatillerimiz günahtan ve her türlü israftan beri olsun kardeşler, buna gayret ve niyet edelim inşallah…

Sizleri bu ay da edebiyattan şiire, kültürden sanata, sağlıktan mutfağa dopdolu derginizle baş başa bırakıyor; en emin sığınağa Allah azze ve celleye emanet ediyoruz.

Editör | Nisanur Dergisi | Haziran 2022 | 127. Sayı

Yorum yap