Editör

Editör – Haziran 2020

Bismillah…

Şanı yüce Rabbimize sonsuz hamd-u sena; Rasulü Ekrem Efendimize sonsuz salat-u selam ederiz.

Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun kıymetli okurlar. Malumunuz olduğu üzere bu yıl Ramazan-ı Şerif ayını ve dahi mübarek bayramı, bir parça buruk geçirdik. Camilerde beraber saf tutma, topluca iftar açma, konu komşuyla mukabele, bayram namazı, bayramlaşma gibi birçok güzellikten mahrum kaldık ve toplumsal anlamda bir beraberlik nasip olmadı. Zahirde birçok lütuftan mahrum kaldıysak da esasen birçok asli güzelliğe ram olma fırsatı, ayaklarımıza değin gelmiş oldu. En başta dış dünyadan çekip aldığımız yüzümüzü, iç dünyamıza/ailemize layıkıyla dönme imkânına kavuştuk. Ayrıca türlü dış etkenlerin cenderesine sıkışmış benliğimizi kurtarmak suretiyle iç âlemimizi/ruhumuzu seyreyleme ve keşfeyleme bahtiyarlığına eriştik.

Hal böyle iken ailemize ve özümüze dönme eğilimlerimizin en üst seviyede olması/kalması niyet ve gayretiyle bu ay dosyamıza “Evimiz Dünyamız”ı aldık.

Rana Çeçen “Dayanıklılık testini sadece ev geçti” derken; Sezgin Özbay “Ev sadakatle ayakta durur, takvayla korunur, güvenle güzelleşir” tespitinin altını doldurdu…

Esra Gülşahin “Evimiz; Sığınağımız” derken; Sümeyye Özbay da 20 sorudan oluşan bir test hazırlayarak kıblegâh evlere sahip olup olmadığımızı sorgulama imkânı sundu…

Mine Turhan “Tatil sürecinde Ramazan’dan kalan maneviyatı sürdürmek için faaliyetlerde bulunmak” gerektiğini belirtirken; Zeynep Bozdaş da “Geçmişten günümüze ev”i araştırdı…

Ayrıca şiirden öyküye, Esma-ül Hüsna’dan Kudüs konulu eserlere, kitap tahlilinden ideolojilere, sağlıktan mutfağa, meal sorularından bulmacaya, kültür sanattan el işine varıncaya dek daha birçok paylaşımla yine dopdolu bir sayı ile sizlerleyiz. Okuyup okutmanız temennimiz olduğu kadar vesile-i iftiharımızdır. Sizden bize emanet kelamları; derledik, işledik ve tasarladık yine sizlere emanet ediverdik. Rahman-ur Rahim tesirli kılsın.

Şanı yüce Allah’a emanet olunuz…

Editör | Nisanur Dergisi | Haziran 2020 | 103. Sayı

Yorum yap