EditörManşetYazarlar

Editör – Ekim 2019

Kulluğu, alınlarımıza bir nur misali yayan Allah’a hamd-u senalar olsun. Allah’a kulluğun şanına yaraşır bir ömür süren Rasulullah’a salat-u selamlar olsun.

Şanı yüce Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun.

Kıymetli okurlar, ekim sayımızla sizlerleyiz. Bu ay oldukça sarsıcı bir kavram olan ’emanet’ üzerinde durmak; taşıdığı manalara değinmek istedik. Malumunuz olduğu üzere emanet kavramının taşıdığı manalar çok derindir. Aslında insanın kendisine ait olmayan; bir başkası tarafından belli bir süreliğine kullanılmak üzere verilen her şey emanettir.Sonra sizin için bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır.” (En’am/98) ayeti bağlamında dünya hayatı dahi bir emanettir. Dünya hayatı emanet olunca onunla beraber insana verilen ruh, beden, evlatlar, mal-mülk, hayatını idame ettirecek yiyecek ve giyecekler; din, iman, ibadetler de emanet olacaktır.

Emanet; toplumu ayakta tutan güçtür. Ki; Arapçada “güvenmek, korku ve endişeden emin olmak” anlamındaki “emn” mastarından gelir ve hıyanetin zıddı olarak tarif edilir. Ayrıca “güvenilen bir kimseye koruması için geçici olarak bırakılan şey” manasına da gelir.

Öte yandan kadının erkeğe Allah’ın bir emaneti olması hususu vardır ki; üzerinde hassasiyetle durmak istedik. Bu bağlamda bu durumun ancak nikah akdi ile mümkün olacağının Erkeğin nikahsız bir şekilde bir kadınla kurduğu ilişki gayrı meşru olduğu için ne erkeğin kadına ne de kadının erkeğe emanetçi olma özelliğini taşıyabileceğinin... Toplumların ise ancak nikah ile gerçekleşen aile kurumuyla ayakta durabileceğinin altını çizdik.

Öte yandan bu ay sizler için aziz şehitlerden biri olan Hasan Gökgöz’ün annesi Mehtap Hanımefendiyle röportaj yaptık. Şehidin hayatından kesitleri ve her ay olduğu gibi kadın ve aileye dair birçok konuyu sayfalar arasında bulabilirsiniz.

Değerli kardeşler, dergimizin aylık 14 TL olan ücretinde uyguladığımız 1 TL’lik indirimi de bilginize sunuyor; iyi okumalar diliyoruz. Her dem hayırla kalınız ve şanı yüce olan Allah’a emanet olunuz.

Editör | Nisanur Dergisi | Ekim 2019 | 95. Sayı

Yorum yap