EditörManşetYazarlar

Editör – Aralık 2018

Yüce Allah’a sonsuz hamd; Nebi-i Zişan’a binler salat ile…

Allah’ın selamı üzerinize olsun.

“Rahman’ın (has) kulları, yeryüzünde alçak gönüllülükle yürürler ve cahiller kendilerine laf attıklarında ‘selam’ der (geçer)ler.” (Furkan /63)

Şanı yüce Rabbimiz, kulluğuna kabul buyurduğu kimselerin vasıflarını, Kur’an-ı Hâkim’de yer yer belirtmiştir. İfadeler oldukça net, oldukça beliğdir ve her seferinde vasat bir çizgi belirmekte; ifrata düşmeyen ve tefrite de kaçmayan bir ‘kul’ profili çizilmektedir. Bu ölçünün ve bu dengenin hayatın her alanına yayılması, müminin sabr-u sebatını kolay kılacağı gibi ahlakını da güzelleştirecektir inşallah. Bu bağlamda bizler de bu ay dosyamıza ‘denge’yi aldık ve dedik ki:

“Her şey usulüne uygun olarak, zamanına ve mekânına dikkat edilerek yapılırsa dengeyi sağlamak daha kolay olacaktır. Vakti belirli ibadetlerin vakitlerine riayet etmek gerekir. Bunun dışındaki zamanlarda dünya nimetlerinden istifade ederken vereni unutmadan, hakkını vererek zevkine varmanın gayreti içerisinde olmak gerekir. Dünyadan istifade etmek ile dünyayı sevmek aynı şey değildir.

İslam’la beslenen her husus, önce insanın kendisine sonra topluma güzellik katar, kazandırır. Bu minvalde de şahsiyetteki denge unsurunu iyi bilmek ve korumak zorundayız. Gerçek mübelliğ, işe kendisinden ve ailesinden başlayandır. En büyük örneğimiz olan Allah’ın Rasulü (SAV) de böyle yapmıştır. O halde eş-iş ve hizmet dengesini çok iyi muhafaza edebilmek, bir kadın için önemlidir. Her kadın aynı şekilde davranacak diye bir durum da yok tabi ki. Herkes kendi durumuna, gücüne, pratikliğine, çocuk sayısına, eşinin iş saatlerine göre hizmet yörüngesini ayarlayabilir. Yeter ki önceliğini, evini aksatmasın!

Müslüman varlıkta da yoklukta da şükrünü ve itaatini bırakmamalı. Malının, onu ibadetten alıkoyması nasıl doğru değilse, inzivaya çekilip rızkını aramaması da o denli yanlıştır. Dünya bir kanadımız ise ahrette diğer kanadımızdır. Bunlar birbirini tamamlar.”

Öte yandan bu ay sizler için Aile Terapisti Nazlı Özburun Hanımefendi ile ‘Şahsiyet ve Denge’ üzerine röportaj yaptık.

Değerli okurlar, geçtiğimiz aydan (Kasım 2018) itibaren dergi fiyatında 5 TL artışa geçmiş ve dergimizin aylık fiyatının 14 TL olarak güncellendiğini belirtmiştik.

Evet, sekizinci yılımızın ilk sayısı ile yeniden sizlerle olmanın sevicini yaşıyoruz. Rabbimizden niyazımız; bizi daha nice seneler, özgün, verimli ve kapsamlı konularla/yazılarla dopdolu sayılarla sizlerle buluşturmasıdır.

En Emin Olan’a emanet olunuz…

Editör | Nisanur Dergisi | Aralık 2018 | 85. Sayı

Yorum yap