EditörManşet

Editör | Ağustos 2022

Bismillah…

Kendisinden başka hiçbir ilahın olmadığı, yegâne güç ve kudret sahibi Allah’a hamd-u senalar ederiz. Peygamberlik makamının kendisiyle son bulduğu, izzet ve şeref sahibi Muhammed Mustafa’ya salat-u selamlar ederiz.

Allah’ın selamı, siz kıymetli okurlarımızın üzerine olsun.

Yaratıldığı günden bu yana Allah’a kulluğu şiar edinmiş, bu sıfatı şerefle taşıyan insanoğlu, en güzel selam olan Allah’ın selamına her daim layıktır. Nisyan ile zaman zaman bu sıfatı soyunan insanoğlu için en güzel bir ikramdır Allah’ın selamı. Hatırlatır, sarsıp kendine getirir hakeza. Sevgiyi şiar edinmiş insanoğlu için de sevmenin tezahürü, sevilmeye vesile, hürmetin sembolü, eminlik/emanet makamıdır. Selamı verirken de alırken de bu duygularla bezenmeyi, ne alıp verdiğimizin farkında olmayı her birimize nasip etsin Rabbimiz.

Evet, farkında olma erdemi, manevi rızıkların en güzelleri arasında. Buna binaen bu ay dosyamıza bu erdemi aldık; “Birbirimizin Farkında mıyız?” sorusunu yönelttik, hem gönüllere hem de zihinlere… Bu minvalde:

Aile çatısı altında birbirimizden ne kadar haberdarız?

Yakın çevre komşu, akrabaya gidip geliyor muyuz?

Toplumsal anlamda birbirimizin farkında mıyız?

Engelli, down sendromlu, otizmli bireylerin ve ailelerinin farkında ve onlara karşı duyarlı mıyız?

Sorumluluğumuzun ve hatalarımızın ne derece farkındayız?

Maddi/manevi yardım edilmesi gereken yakınlarımızın farkında mıyız ve gereken yardımda bulunuyor muyuz? Suallerine cevaplar aradık.

Zihin ve gönüllerde karşılık bulması, umudu ve duasıyla sizleri bu ay da Esma-ül Hüsna’dan fıkha, şiirden öyküye, kültürden sanata, sağlıktan mutfağa birçok konuyla dolu derginizle baş başa bırakıyor, şanı yüce Allah’a emanet ediyoruz…

Eidör | Nisanur Dergisi | Ağustos 2022 | 129. Sayı

Yorum yap