AileBaşyazıÇocuk EğitimiEğitimGündemKitapYazarlar

Çocuklarımızı kitap okumaya yönlendirelim!

Bismillahirrahmanirrahim.

“Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlara, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaba inanan müminlere, namaz kılanlara, zekât verenlere, Allah’a ve ahiret gününe inananlara, elbette büyük ecir vereceğiz.” (Nisa / 162)

“İlim tahsil etmek, kadın erkek her Müslümana farzdır.” (İbn–i Mace)

[ap_dropcaps style=”ap-square”]R[/ap_dropcaps]abbimiz ilmi, kadın erkek bütün Müslümanlara farz kılmıştır. Anne ve babalar kendilerini yetiştirmenin yanında çocuklarını da yetiştirmek, onlara İslami bilinç kazandırmak, Allah Teâlâ’ya kulluk yapabilecek ve İslami sorumlulukları öğrenecek kadar dinlerini öğretmekle mükelleftir. Ergenlik yaşına ulaştıklarında mükellefiyetleri başlayan çocukların, buna hazırlanmaları için henüz küçük yaştayken eğitime tabi tutulmaları, okumaya yönlendirilmeleri gerekir.

Anne Müslüman ve oğlu doğada birlikte okuma

Çocuklarıyla daha fazla haşir neşir olup onları büyütme ve terbiye etmede etkileri fazla olduğundan, özellikle annelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın İslami bir şahsiyet kazanmaları için annelerin büyük bir çaba içerisine girmeleri gerekmektedir.

Hiçbir şeyden habersiz büyüyen çocukların en önemli ihtiyacı, İslami ahlak üzere yetiştirilmeleri ve dinlerini öğrenmeleridir. Özel ilgi olmadan, özel programlar yapılmadan ve üzerlerinde ciddiyetle durulmadan çocukların İslam’ı öğrenmeleri, İslami ahlak üzere yetişmeleri ve ibadetlerine sıkı sıkıya bağlanmaları mümkün değildir. Bunun için de ebeveynler koordineli hareket etmeli, durumlarına uygun programlar yapıp çocuklarını yetiştirmek için çabalamalıdırlar.

Allah Teâlâ’nın birer emanet olarak bağışladığı çocuklar, küçük halleriyle bile birçok kabiliyete sahiptirler. Ancak bir şey bilmemekte ve öğrenmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Gerekli ilgi gösterilmediğinde, gelişimleri takip edilmediğinde ve kendi hallerine bırakıldıklarında, müfsit ortamlarda ibadetten uzak, İslami şahsiyete uymayan bir karakterde büyüyeceklerdir.

Küçük yaşlarda gereken ilgiyi göstermeyen, çocuklarını İslami ahlakla yetiştirmeye çabalamayan, İslam’ı öğrenmelerine ve yaşamalarına önayak olmayan anne ve babalar, büyüdüklerinde çocuklarının yöneldiği sapma ve ifsattan sorumludurlar. Hiçbirimiz çocuklarımızın yoldan çıkmasını, namaz kılmamasını, kötü insanlarla arkadaşlık yapmasını ve başıboş dolaşmasını istemeyiz. Etrafımızda bu durumdaki gençleri gördüğümüzde yüreğimiz sızlar. Çocuklarımızın acınacak durumlara düşmemeleri için elimizi çabuk tutmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız.

Çocukların terbiye ve eğitimleri için en önemli mektep evleri olduğundan anne ve babanın vazifesi, bir program dâhilinde çocuklarını eğitmektir. Dağarcıkları boş olan çocukların dağarcıkları faydalı bilgilerle doldurulmalıdır.

Kur’an-ı Kerim’i öğretmekle başlayacak olan program, seviyelerine göre, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam’ın hayatı, diğer peygamberlerin hayatı, Ashab-ı Kiram’ın hayatı, ilmihal, İslami romanlar… şeklinde devam etmelidir.

Çocuklara düzenli okuma saatleri belirlenmelidir. Onların anlayabilecekleri şekilde faydalı kitaplar tespit edilmeli, onlarla birlikte okunmalı, okunanlar anlatılmalı, soru sorulmalı, sorularına cevap verilmeli, okunan kısmın tahlilini yaparak okunanları kavramaları sağlanmalıdır.

Okuma programı, belirli bir zaman ya da dönemle sınırlandırılmamalıdır. Çocuklar büyüyüp gelişinceye, İslam’ı öğreninceye ve İslami şahsiyet kazanıncaya kadar devam etmelidir. Okumanın yaşı olmadığı gibi, okumayı bitirmek de söz konusu değildir. Çocuklar iyi bir seviyeye ulaştıklarında, okuma işini kendi başlarına yürütmeleri sağlanmalıdır.

Çocukların okumaları okulların inisiyatifine terk edilmemelidir. Hatta okuma programları bulunan ve İslami dersler verilen dernek ve vakıfların programlarıyla da yetinilmemelidir. Anne ve babaların çocuklarla özel dersleri olmalı, ev ortamı İslami kitapların okunduğu ve derslerin yapıldığı bir okula dönüştürülmelidir.

Hayırlı evlat sahibi olmak ve çocuklarına hayırlı miras bırakmak isteyen anne ve babaların vazifesi, kitap okutarak ve geliştirerek onların İslami bir şahsiyet kazanmalarını sağlamaktır. İslam’ı öğrenmelerini ve bilinçli birer Müslüman olmalarını sağlamaları, evlatlarına bırakacakları en hayırlı mirastır.

Çocuklarımızın hayatı bir program çerçevesinde şekillendirilmelidir. Seslerini duymamak ve uslu uslu oturmalarını sağlamak için çocukları kontrolsüz bir şekilde televizyon ekranlarının ya da bilgisayar oyunlarının inisiyatifine terk etmek, onların ifsada sürüklenmelerine önayak olmaktır. Çocukları başkalarının yaptığı programlar değil, bizzat anne ve babanın yaptığı ve uyguladığı programlar meşgul etmelidir.

Çocuklarını salih birer evlat olarak yetiştirmek için çabalayan ve kitap okutarak geliştirmeye çalışan anne ve babalar şu noktalara dikkat etmelidirler:

-Anne ve babasının kitap okuduğunu görmeden büyüyen çocukların, bir süreliğine dahi olsa televizyon ya da bilgisayarı kapatıp kitap okumaları beklenmemelidir. Her şeyden önce anne ve baba okumalı ve evde okumanın altyapısı oluşturulmalı ki; çocuklar kitaba yabancı olarak büyümesin.

-Anne, baba ve çocukların birlikte kitap okuduğu bir zaman tayin edilmeli. Çocuklar, güzel latifelerle ve sevdirerek okuma programlarına ortak edilmelidir.

-Çocuklarla kitap okuma programının dışında anne ve baba okudukları kitaptan ilgi çeken ve faydalı olacağına inandıkları bölümü aile huzurunda yüksek sesle okumalı, okumaya aile fertlerinin katılımı sağlanmalıdır.

-Okunmaya değer ve İslam’ı daha iyi kavramalarına yardımcı olacak faydalı kitaplar temin edilerek çocuklara okutulmalıdır.

-Evin belirgin yerlerinde kitaplar bulundurulmalı, ev ortamı kitaplarla döşenmeli ve kitap hayatın bir parçası haline getirilmelidir.

-Evin kitaplığında çocuklara ait bir bölüm oluşturulmalı, çocuklar için alınan kitaplar buraya yerleştirilmeli, bu bölümün onlara ait olduğu söylenerek ilgilenmeleri sağlanmalıdır.

-Değişik münasebetlerle çocuklara hediye verildiğinde, hediye olarak ilgilerini çekecek kitaplar tercih edilmeli ve bu kitapları okumaları için gerekli teşvikler yapılmalıdır.

-Çocukların öğrenmeleri istenen bir konu, onların anlayacağı şekilde yazılı olarak kitapta varsa, aile ortamında bizzat onlara okutulmalıdır. Böylece hem kendilerine güven sağlar hem de ilgi gördükleri düşüncesine kapılırlar.

Çocuklar, Allah Teâlâ’nın anne ve babalara bağışladığı güzide nimetlerdir. Dünya ve ahiret saadetlerinin sağlanması için sorumluluklar yerine getirilmeli, Allah Teâlâ’ya hakkıyla kulluk yapan ve İslam’ı yaşamak için çabalayan salih kullar olmaları için çabalamalıdır. Bunun için de ilme yönlendirilmeli, kitap okumaları sağlanmalı ve İslami şahsiyet kazanmaları için gerekli gayret ve çaba gösterilmelidir.

Rabbimiz, bizden sonra amel defterimize hayırların yazılmasına vesile olacak salih, ihlâslı, ilmi ile amil evlatlar bahşetsin.

Allah (CC)’a emanet olun.

Başyazı | Nisanur Dergisi | 77. Sayı | Nisan 2018

Yorum yap