AileÇocuk EğitimiManşetTuğba Beyazçiçek

Çocuk Eğitimde 40 Hadis – 2

“Çocuklar yedi yaşına geldiğinde onlara namazı emredin, öğretin. 10 yaşına basınca da namazını kılmadığı taktirde onları hafifçe dövün.” (Tirmizi, Salât)

Yüce Allah, kâinatı ve içindekileri boş yere yaratmamıştır. Allah’ın yarattığı her varlığın bir gayesi ve anlamı vardır. Kulluğun en güzel şekli ise ibadettir. İbadet; yaratılanın yaratana sevgi ve saygı ile boyun eğmesi, Allah ve Rasulü tarafından yapılması istenen belirli davranışları yerine getirmesidir.

Kur’an-ı Kerim’de emredilen ibadetler Hz. Peygamber tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmış, uygulanmış ve Onun öğrettiği şekilde yerine getirilmeye çalışılmıştır. Diğer olumlu alışkanlıklar gibi ibadet eğitimi de çocuklara küçük yaşlardan itibaren verilmeye başlanırsa kişide gerek ibadetin gerekse ibadetten beklenen olumlu alışkanlıkların daha sağlıklı ve köklü olarak kazanılması mümkün olur.

Çocuğun ibadet eğitimi; psikolojik gelişimi ve beden dayanıklılığı dikkate alınarak yaptırılmalıdır. Çocuğun namaza alışmasında da genel olarak yumuşak davranılması, teşvik edici ve ödüllendirici bir yol izlenmesi uygundur. Çocukları namaza alıştırırken onların evde namaz kılan büyüklerin yanına rahatça gelerek hareketlerini izlemesi gerekir. Bu, onların daha kolay bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 10 yaşına gelen çocuklara beş vakit namazı eksiksiz kılmalarını tavsiye ederken onların Cuma namazına, bayram ve cenaze namazlarına da götürülmelerini, Allah’a yalvarıp yakarmalarının öğretilmesini tavsiye etmiştir.

Allah Rasulü, çocuk eğitiminde iman esaslarını öğretmeye yönelik öncelik verdiğini, hedefleri içerisine aldığını ve bu konuyu anne-babanın devam etmelerini gerektiğini söylemiştir. Çocukların namaz kılma yaşı yedidir. Dinini yaşayan bir ailede yetişen çocuk, etrafını tanımaya başladığı günden itibaren namazla tanışır. Namazın bilincinde yetişen şuurlu evlatlar yetiştirmek ümidiyle…

Selam ve dua ile…

Tuğba Beyazçiçek | Nisanur Dergisi | Mart 2021 | 112. Sayı

Yorum yap