BebekFahriye GençYazarlar

Çocuğa isim koymak

El-Aziz (İzzet sahibi, her şeye galip olan) Allah’ın adıyla…

[ap_dropcaps style=”ap-normal”]Ç[/ap_dropcaps]ocuk, bu dünyada imandan sonra verilmiş en güzel nimettir belki de! Neslin devamı, aile kurumunun en mükemmel sonucudur. Doğduğu andan vefatına kadar anne-babasının ona karşı görev ve sorumlulukları vardır. Aynı şekilde çocuğun da anne-babasına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Çocuğa İslam’a uygun isim vermek, çocuğun anne-baba üzerindeki sayılı haklarından birisidir.

Hadis ve sünnetin tarifine göre çocuğa ad koymanın belli usul ve kaideleri vardır. Bunlar:

– Çocuğa doğunca veya doğuma müteakip yedinci günü ad koymak! Nitekim bu konuda Hz. Enes (RA) rivayet ettiği hadisi şerif şöyledir: “Bu gece bir oğlum oldu, ona atam İbrahim’in adını koydum.”(Müslim)

Amr bin Şuayb, babasının; “Peygamber Efendimiz, çocuğa yedinci gün isim verilmesini, saçının tıraş edilip akika kurbanının kesilmesini buyurdu.” dediğini nakletmiştir.

Doğduktan sonra hemen ölen çocuğa da ad konur. Yıkanır, cenaze namazı kılınır. Ölü doğan çocuğa isim vermek gibi bir zorunluluk olmamakla beraber isim vererek defnetmek iyidir.

– Çocuğun ismini, mümkünse ilmiyle amil, ehli salih bir zata koydurmak! Ashab-ı Kiram, çocuklarına isimlerini Peygamber Efendimize verdirmeyi tercih etmişlerdir.

– Çocuğa İslam’a uygun güzel isim vermek! Ebu’d Derda (RA)’dan rivayetle Resulullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

“Sizler kıyamet gününde isimlerinizle ve babalarınızın isimleri ile çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel koyunuz.” (Ebu Davut)

İbni Ömer (RA)’den rivayetle Resulullah (SAV) buyurdular: “Allah’ın en çok sevdiği isimler; Abdullah ve Abdurrahman’dır.” (Müslim)

– Çocuğu isim koyacak kişinin kucağına vermek! Kişi abdestli bir şekilde kıbleye döner. Önce sol kulağına kamet okur, sonra sağ kulağına ezan okur ve üç kere çocuğun sağ ve sol kulaklarına ismini tekrar eder.

– Çocuğa isim koyduktan sonra hayır duada bulunmak! Peygamber Efendimiz (SAV) “Ya Rabbi bu çocuğu hayırlı ve salihlerden eyle ve onu güzel bir şekilde yetişmesini sağla.” diye dua etmiştir.

Başka bir rivayete göre Hz. Hüseyin (RA), bir adama çocuğu doğan kişiyi nasıl tebrik edeceğini ve hayır duada bulunacağını öğretmiş ve “Barekellahu leke filmevhubi lek veşekertel vahibe ve belağa eşüddehu ve ruzikte birrehu” “Allah Teâlâ, sana verdiği bu çocuğu mübarek eylesin. Onu sana bağışlayana şükret, çocuğun aklı başında adam olsun ve iyiliğini göresin.” Demiştir.

Onun da şöyle karşılık vermesi müstehaptır: “Barakellahu lek  vebareke aleyk ve cezakellahu hayran ve rezekakellahu mislehu.” “Allah Teâlâ, senin çocuklarını da bereketli eylesin. Allah sana hayırla mükâfat versin, darısı size olsun.”

– Durumu iyi olanlar için Allah’ın vermiş olduğu çocuk nimetine karşı bir şükür olarak çocukların doğumlarının yedinci gününde kurban kesmek sünnettir. Bu kurbana ‘akika kurbanı’ denilmektedir. Akika, çocukları Allah’ın izniyle belalardan ve hastalıklardan korur. Yine bu günlerde çocuğun başının tıraş edilip çıkan saçın ağırlığınca veya takdiri bir ağırlık olarak altın alınıp sadaka vermek müstehaptır.

Çocuğumuza bu usullerle İslami ve güzel isimler vermek elbette en doğru ve güzel olandır. Bunun yanında daha mühim bir mesele vardır ki; o da çocuklarımızı Allah’ın yardımı ile salih ve İslam’a hayırlı bireyler olarak yetiştirmektir.

Fahriye Genç | Nisanur Dergisi | 74. Sayı | Ocak 2018

Yorum yap