Mühlet Veren

Gücü yettiği halde hemen ceza vermeyen El Halîm olan Allah (CC)’a hamd, hilm ile soluklanarak yaşamayı öğreten Rasûlüne salât ve selam olsun. Etra

Daha fazla oku...

Hikmet Sahibi

Buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde ve eksiksiz, el Hakîm olan Allah (CC)’a hamd, hikmetli yaşamın ütopya olmadığını bize hayatıyla gösteren Ras

Daha fazla oku...

Hükmeden

Hakkı yerine getiren, hükümlerinde zulüm bulunmayan el Hakem Allah (CC)’a hamd, Rabbi adına hakemlik yaparak halifelik görevini icra eden ve aynı zam

Daha fazla oku...

Ahenkle Yaratan

Hamd, her şeyin âza ve cihazatını birbirine uygun yaratan Bâri olan Allah (CC)’a, salât ve selam tüm varlıklara dost, onlarla uyumlu olan Rasulüne ol

Daha fazla oku...

Son(suz)

Hamd, varlığı son bulmayan Bâki olan Mevlâmıza, salât ve selam asıl olanın ebedi hayat olduğunu bize gösteren Rasulüne olsun. Son zamanlarda yaşan

Daha fazla oku...

Uykudan Uyandıran

Hamd, ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran Bâis olan Allah’a; salât ve selam, ölü kalplerin dirilmesi vazifesini layıkıyla yerine getiren Rasulü’ne

Daha fazla oku...

Mutlak Galip

Hamd, mağlup edilmesi imkânsız, yegâne galip Aziz olana; salât ve selam, izzetin kaynağından beslenip bize yenilmezliğin yollarını gösteren Rasulüne

Daha fazla oku...

Boyun Eğdiğim

Hamd, her şeyin yüceliğine, kemâline ve büyüklüğüne nispetle hiç hükmünde olduğu Azim olana; salât ve selam, Azim olanın “Sen yüce bir ahlak üzeresin

Daha fazla oku...

Sultanım!

Hamd, her şeyin üstünde olan, her şeyi kontrolü ve otoritesi altına alan Allah’a; salât ve selam, kulluğun mahiyetini bize yaşantısıyla gösteren Habi

Daha fazla oku...