Esra TürkŞiir

Bu Nisan

Bir muştu esti serin rüzgârların yellerinden
Ufukları nurca bir davetiye doldurdu
Bir telaş belirdi yer ve gök ahalisinde
Sinelere sığmayan bir heyecan parıldadı simalarda
Bekleyişlerin en kurak hali sardı mevcudatı
Bir bekleyiş ki;
İştiyak ve özlem halinde tezahür eden bir vaveylaya dönüştü…
Ne çok hasret çekiş haliydi o toprakların
Ne çok iç doluşu Nisan bulutlarının
Ne ulvi bir aşk,
Tomurcukların kış boyu açmaya hazır ve nazır bekleyişleri…
Kuruyan topraklara rahmet damlası
Çatlayan sinelere bir derman
Masumca akan gözyaşlarına bir mendil
Tesellisiz feryatlara bir sükût dinginliği
Ayet ayet inzal olan bir kitap mukaddesatında bu ay
Zulümle yoğrulan bir asra;
“İllellezine amenu”
Pençesini ömrün baharına geçirmiş dünya kovalamacasına;
“Velel ahiretu hayrun leke minel ula”
Tarifsiz ikramlara, karşılıksız bağışlara rağmen
“İnnel insane lekenud”
Karşı konulamaz dünya muhabbetine bir Zilzal
Bir Ahzap
Bir Kehf
Bir Nisa
Bir Mücadele
Ve en nihayetinde bir İnşirah ve Tevbe vesilesi bu mevsim…
Kemmiyetsiz sebepleri vardır bu Nisan’ın
Bu bahar başka baharlara benzemez
Son baharı belki ömrümüzün
Son gülenini arıyor belki bu Nisan
Neresine tutunsan bir bağış, bir ikram
Birer ödüle ulaştıracak kadar zengin bu Nisan…
“Talel bedru aleyna” çırpınışı sinelerin
Gönüller sultanı, kimsesizler sığınağı,
Rahmet peygamberinin gelişidir bu Nisan
Ona kavuşmanın cıvıltısıdır cihanda yankılanan
Azabı celbeden bunca zulme rağmen
Bir nefes alışıdır kâinatın
Mukadderatı tamamlamanın en nezih kutlamasıdır
Onun gelişini vesile kılmak
Onun hatırına bir busedir
Öksüz çocukların yanaklarında beliren
O doğduysa bu dünyaya
Dünya sadece kötülerin değil gayretinin vesilesidir…
“Kıyametin koptuğunu görseniz dahi,
Elinizdeki fidanı dikin” diyen bir liderin doğduğu
Mekândır bu imtihan yeri
Yıkmak için değil inşa etmek için gönderilen
Bir serveri kâinatın doğuşudur bu Nisan…
Ayrıca Ramazandır bu Nisan…
Sözlerin çiğnendiği, hakların gasp edildiği,
İmani vasıfların birer birer eridiği, 
Bu zor asrın kıskacında sıkışan Müslümanlığın,
Zincirlerinden kurtulduğu aydır bu Nisan…
İlahi huzmelerin sağanak sağanak yağdığı
Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı
Yok mu kazanmak isteyeni diye,
Tellalların gezdirildiği iyilik ve ikram ayıdır bu Nisan…
Bir Kur’an ayıdır bu Nisan
Cennetle aramızda engellerin kalktığı bir panayırdır
Dedik ya başka Nisanlara benzemez bu Nisan
Aşkın, muhabbetin, teslimiyetin ifşa olduğu;
Erenlerin muradıdır bu Nisan
Sevenlerin vuslatı
Ariflerin muradı
Gözyaşının beratıdır bu Nisan…
Nisanınız mübarek olsun!

Esra Türk | Nisanur Dergisi | Nisan 2022 | 125. Sayı

Yorum yap